Search article

The search produced 2 hits, showing 1 - 2

Trender beträffande försäkring för brotts och ansvarsrelaterade risker

Issue: 1 / 2005 | Category: Insurance actuarial science, Remaining non-life insurance | Author: Henrik Rydén

I 80-talets Sverige var brotts- och professionsansvarsförsäkring exotiska försäkringsprodukter med en begränsad kader av försäkringstagare och en outvecklad lokal försäkringsmarknad. Under de senaste 15 åren har efterfrågat ökat kraftigt för försäkringsskydd för brott- och ansvarsrelaterade risker. Antalet försäkringstagare ökar, högre försäkringsbelopp efterfrågas och försäkringsprodukterna utvecklas. Vad är anledningen till detta och varför kommer denna trend att förstärkas ytterligare?