Search article

The search produced 1 hits, showing 1 - 1

Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor

Issue: 2 / 2021 | Category: Life and pension insurance | Author: Kristin Diserud Mildal

Som en del av tariffoppgjøret i 2018 ble Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) enige om å gjennomføre en utredning av en reformert ordning for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Utredningen ble lagt fram i mai 2021, og viser at det er mulig å legge om til en modell med egenskaper som beskrevet i protokollen fra oppgjøret, men det er fortsatt uavklart hvordan finansieringen skal løses.