Search article

The search produced 1 hits, showing 1 - 1

2020-reviewet af Solvens II

Issue: 1 / 2021 | Category: EU and international insurance, Insurance actuarial science | Author: Jenny Maria Thers Rée

EIOPAs råd til EU-Kommisionen foreslår en række ændringer til Solvens II-direktivet, som bl.a. vil medføre øgede kapitalkrav til de danske forsikringsselskaber og krav om yderligere rapportering til tilsynsmyndighederne. Forslagene vil derfor ikke – som EIOPA ellers hævder-være omkostningsneutrale for forsikringsselskaberne og dermed heller ikke for kunderne.