Search article

The search produced 1 hits, showing 1 - 1

Post-corona: Vad tror vi om framtidens liv- och pensionsverksamhet?

Issue: 3 / 2020 | Category: Life and pension insurance | Author: Anette Norberg, Lars-Göran Orrevall

Corona-pandemin har väckt många frågor om framtiden, inte minst kring vad som ska hända inom området liv- och pensionsförsäkring. Hur har branschen agerat hittills under krisen? Och vad tror vi om framtidens liv- och pensionsverksamhet? Svenska Försäkringsföreningen arrangerade i slutet av september ett webinarium kring dessa frågor.