Search article

The search produced 1 hits, showing 1 - 1

Unik modell i Västerås för riskhantering

Issue: 2 / 2019 | Category: Risk | Author: Christopher Forsberg

Västerås stad har skapat en modell för integrerad riskhantering som är tämligen unik för svenska kommuner. Genom den har biträdande säkerhetschef Christopher Forsberg och hans kollegor lyckats få ihop sju olika Risk Management-dokument till en enda modell.