Search article

The search produced 2 hits, showing 1 - 2

Tumma inte på rättssäkerheten - det krävs tidigt engagemang från staten i EU:s regelprocesser

Issue: 1 / 2019 | Category: EU and international insurance | Author: Johan Lundström, Rickard Sobocki

Den svenska regleringsprocessen har ännu inte, efter 24 års medlemskap i EU, anpassats till att det som i slutänden blir svensk rätt i mycket stor utsträckning arbetas fram inom ramen för EU:s beslutsprocesser, anser artikelförfattarna och efterlyser ett tidigt engagemang från staten i regelprocesserna på EU-nivå liksom en stärkt dialog med berörda aktörer och rimligare anpassningstider.