Search article

The search produced 1 hits, showing 1 - 1

Det ny AB-aftalekompleks – set fra et forsikringsselskabs perspektiv

Issue: 4 / 2018 | Category: Insurance law | Author: Søren Viltoft Baatrup

Aftaler om større byggearbejder har i Danmark i mange år taget udgangspunkt et ”Agreed document” med standardbetingelser for forholdet mellem de mange parter, herunder hvem der skal tegne hvilke forsikringer. ”Almindelige betingelser” (AB) og ABR for rådgivere foreligger nu i en ny version, AB 18 hhv. ABR 18. Artiklens forfatter mener ikke –selvom det var hensigten – at det er blevet lettere for parterne at håndtere forsikringsforholdene.