Search article

The search produced 2 hits, showing 1 - 2

FutureLab ─ testverkstad på Folksam

Issue: 3 / 2018 | Category: Digitalization | Author: Lars Engvall

Att teknikutvecklingen i vår omvärld sker i ett rasande tempo är något som vi alla är medvetna om. Men vad gör försäkringsbolagen konkret för att möta och ta vara på den här utvecklingen? Nft har besökt Folksam för att prata om deras satsning FutureLab.