Search article

The search produced 1 hits, showing 1 - 1

Pensjon har fortsatt lav interesse hos de fleste – og særlig blant de som er under 40 år

Issue: 3 / 2018 | Category: Life and pension insurance | Author: Beathe Fahre

Til tross for utallige avisforsider om viktigheten av god pensjon, og for ikke å snakke om all markedsføringen som blir gitt fra forsikringsselskapene, er pensjon fortsatt av lav interesse for veldig mange.  Hva er årsaken til denne lave interessen? Kan det være fordi pensjon egentlig ikke er så viktig for de fleste arbeidstakerne, eller kan det ha noe med måten pensjon kommuniseres på?