Search article

The search produced 1 hits, showing 1 - 1

Bernardino: PEPP kan vara en möjlighet för svenska finansbolag

Issue: 2 / 2018 | Category: EU and international insurance | Author: Mirza Gazic

EIOPA:s ordförande Gabriel Bernardino besökte i början av juni Sverige och deltog då i ett seminarium, där han inledde och berättade varför EIOPA vill skapa en EU-reglering av pensionsprodukter. Därefter följde en paneldebatt med bl.a. Ole Settergren från Pensionsmyndigheten, Christian Clausen från Blackrock och Eva Erlandsson från Svensk Försäkring.