Search article

The search produced 1 hits, showing 1 - 1

Hur löser vi problemen med underförsäkring?

Issue: 2 / 2018 | Category: EU and international insurance, Consumer issues | Author: Paulina Dejmek-Hack

I den här artikeln besvarar Paulina Dejmek Hack, rådgivare till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker avseende bland annat finansregleringsfrågor, ett antal frågor från Nft kring problemen med underförsäkring. Bidraget bygger på författarens inlägg vid konferensen "Overcoming Underinsurance", organiserad av Insurance Europe i maj 2018.