Search article

The search produced 1 hits, showing 1 - 1

Karlstad Universitet bedriver forskningsprojekt kring hot och risker kopplade till klimatförändringar

Issue: 4 / 2016 | Category: Environmental issues, Risk | Author: Beatrice Hedelin, Mikael Granberg

Centrum för klimat och säkerhet (CSS) vid Karlstads universitet – som bedriver tvärvetenskaplig forskning och samverkan med samhällsaktörer inom områdena naturriskhantering och klimatanpassning – fick i början av 2015 åtta miljoner kronor från Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond för ett forskningsprogram där data studeras om tidigare extrema väderhändelser, kommuners ansvar vid vattennära byggande och kommuners roll i samverkan med andra aktörer. Dessutom ska forskarna titta på vilka faktorer som påverkar bostadsägares förebyggande åtgärder i relation till risker.