Search article

The search produced 3 hits, showing 1 - 3

Utmaningen är att göra det svåra enkelt

Issue: 1 / 2015 | Category: Consumer issues | Author: Anna-Karin Baltzari Danfors

I artikeln tar Anna-Karin Baltzari Danfors upp vad som hänt på Konsumenternas Försäkringsbyrå sedan hon tog över chefskapet förra våren. Hon pekar på byråns tre styrkor och diskuterar klagomålens betydelse. Anna-Karin berättar också om sin egen bakgrund och på vad sätt detta har påverkat hennes syn på kunden.