Search article

The search produced 1 hits, showing 1 - 1

Folksams väg framåt

Issue: 1 / 2014 | Category: Leadership, Others | Author: Jens Henriksson

Den 1 september 2013 blev Jens Henriksson VD och koncernchef för Folksam. Ett halvår senare stod han inför ett auditorium bestående av medlemmar i Svenska Försäkringsföreningen, för att berätta om sina intentioner med Folksam.