Search article

The search produced 5 hits, showing 1 - 5

Inndragningen av norske jøders formuer og livforsikringsselskapene

Issue: 4 / 2018 | Category: Insurance history | Author: Kristian Trosdahl

Under 2. verdenskrig ble jøder i Tyskland og tyskokkuperte land utsatt for forfølgelse og deportasjon til konsentrasjonsleirer der svært mange døde i gasskamre eller av mishandling og slavearbeid under umenneskelige forhold. Dette berørte også forsikringsnæringen, spesielt livsforsikringsselskapene. De ble involvert i forbindelse med at deportasjonen ble fulgt opp med inndragning av de økonomiske verdiene til de deporterte. Tema for denne artikkelen er hvordan selskapene i Norge møtte de utfordringene dette stilte dem overfor.

Et folkeselskap for distriktene, fagbevegelsen, forbrukere og jordbrukere

Issue: 3 / 2017 | Category: Insurance history | Author: Kristian Trosdahl

Overskriften var adm. direktør i Samvirke Kjell Hollers visjon for norsk forsikring i 1973. Det nye selskapet skulle være resultatet av en fusjon av Norges Brannkasse, Samtrygd og Samvirke, senere bare Norges Brannkasse og Samvirke. Denne artikkelen handler om utviklingen av fusjonsplanene, og hvordan fusjonen til slutt ble veltet av en hotelleier fra Hardanger.

Utviklingen av offentlig tjenestepensjon i Norge

Issue: 1 / 2016 | Category: Insurance history | Author: Kristian Trosdahl

De siste årene er det gjennomført store endringer i det norske pensjonssystemet. I folketrygden er reformarbeidet kommet langt, nye modeller for både alderspensjon og uførepensjon er vedtatt og innført. Privat kollektiv tjenestepensjon er i ferd med å bli tilpasset endringene i Folketrygden, og de offentlige tjenestepensjonene står for tur. Den norske Forsikringsforening hadde «Ny offentlig tjenestepensjon» som ett av temaene på Årets Forsikringskonferanse i januar i år. Det er neppe noen overdrivelse å si at innleggene viste at det ikke er full enighet om hvilke endringer som bør gjennomføres. Utviklingen av offentlig tjenestepensjon i Norge har historiske røtter langt tilbake i tid. I denne artikkelen gis det et historisk tilbakeblikk på offentlig tjenestepensjon i Norge. Det gis en omtale av utviklingen fra ”Kongens Casse” til Statens pensjonskasse. Den historiske bakgrunnen for kommunale tjenestepensjonsordninger blir også omtalt.

Sosialiseringsspøkelset – bare et knirk i trappen?

Issue: 3 / 2007 | Category: Business administration and asset management, Insurance history, Marketing and competition | Author: Kristian Trosdahl

Denne artikkelen er et sammendrag av min forskningsrapport med samme navn utgitt ved Handelshøyskolen BI i juni 2007. Formålet med rapporten var å studere nærmere et fenomen som mange i norsk forsikring kalte Sosialiseringsspøkelset – muligheten for at Staten ville sosialisere forsikringsnæringen. Første gang det ble foreslått å utrede sosialisering av næringen var så tidlig som i 1914, og så sent som midt på 1980-tallet ble spørsmålet fortsatt diskutert i politiske miljøer på venstresiden i Norge. Også i de øvrige nordiske land, kanskje spesielt i Sverige i årene rett etter 2. verdenskrig, var dette et aktuelt politisk spørsmål.