Search article

The search produced 2 hits, showing 1 - 2

Digitaliseringen förändrar allt

Issue: 2 / 2016 | Category: Digitalization | Author: Eva Erlandsson

I januari publicerade Svensk Försäkring "Omvärldstrender 2016". I den fanns ett kapitel om digitalisering som utmaning för försäkringsbranschen, som vi nu vill att Nordisk försäkringstidskrifts läsare ska få tillgång till. Eva Erlandsson har gjort vissa uppdateringar av ursprungstexten.