Search article

The search produced 4 hits, showing 1 - 4

Naturskadeåret 2013

Issue: 1 / 2014 | Category: Environmental issues, Non-life insurance | Author: Tonje Westby

Naturskadehendelsene i 2013 ligger an til å gi naturskadeerstatninger på rundt 1,5 milliarder kroner. Beløpet er langt lavere enn rekordåret 2011 med hele 2,7 milliarder kroner i erstatninger, men vi ser en dobling fra 2012 hvor erstatningene var nede i 730 millioner kroner.

Fordi det lønner seg

Issue: 1 / 2010 | Category: Environmental issues | Author: Tonje Westby

Å opptre samfunnsansvarlig er for finansnæringen å ta hensyn til hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø. Finansnæringen skal tjene penger, det er en del av samfunnsrollen. Det er imidlertid ikke likegyldig hvordan pengene tjenes, det dreier seg om å ta samfunnsansvar.

Tid for handling

Issue: 2 / 2009 | Category: Environmental issues | Author: Tonje Westby

Etter en årelang debatt er det enighet blant forskere om at klimaendringene finner sted. De fremtidige konsekvensene vil forverres om ikke store endringer blir gjort. Alle aktører i samfunnet må bidra. Også forsikringsnæringen står overfor utfordringer i tida som kommer. Klimaendringer forårsaker allerede mer ekstremvær. Uansett hvor flinke vi blir til å redusere utslipp fra nå av og framover, vil skadene forårsaket av endret vær og klima øke de neste 30 til 40 årene. Utslipp som allerede har funnet sted, påvirker klimaet. Vi er nødt til å handle raskt for å beskytte våre samfunn og økonomien. Myndighetene har hovedansvaret for å se på konsekvensene og årsakene til klimaendringer, og iverksette tiltak. Forsikringsnæringen fratas likevel ikke det ansvaret den har som skadeforebygger og risikobærer.