Search article

The search produced 2 hits, showing 1 - 2

Förändringens vind över både motorfordonsförsäkring och Försäkringsföreningen

Issue: 2 / 2019 | Category: Damage prevention, Traffic and motorcar insurance | Author: Patricia Seidel Garpedal

Svenska Försäkringsföreningen fick vid årsmötet i april en ny ordförande, Patricia Seidel Garpedal. Nordisk försäkringstidskrift har träffat henne på Länsförsäkringar AB där hon arbetar, för att prata både om motorfordonsförsäkringens och föreningens framtid. Men vi hinner också med att samtala om hennes stora engagemang för att minska risken för terrorbrott med motorfordon.

Trafikförsäkringen behöver förändras

Issue: 2 / 2008 | Category: Traffic and motorcar insurance, Insurance law | Author: Patricia Seidel Garpedal

Ett av de stora problemen med dagens trafikförsäkring är att ansvaret vid personskada är delat mellan försäkringsbolagen, arbetsgivaren och socialförsäkringen. Den som står för kostnaderna är inte alltid den som fattar beslut om åtgärder. Effekten blir samordningsproblem och administrativa processer som gör att skaderegleringen tar längre tid. Det här är inte en rimlig situation. All erfarenhet visar att ju snabbare en rehabiliteringsprocess drar igång, desto bättre blir resultatet för den som råkat ut för en trafikskada. Ett delat ansvar gör att ingen aktör har någon bra bild av kostnaderna.