Rekordstort antal deltagare på Årets Forsikringskonferanse

Article author: Carl-Henrik Knutsson
Position: Redaktör
E-mail: carlhenrik.knutsson@forsakringsforeningen.se
Organization: Nordisk försäkringstidskrift
About:

Var under åren 1999 till 2012 chef för Internkommunikation på Skandia.


Edition:
1, 2013
Language: Swedish
Category:

Den norske Forsikringsforening genomförde i slutet av januari Årets Forsikringskonferanse, som hade två teman: Banklovkommisjonen fase III – sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger samt Helseforsikring – forsikringsnæringens plass i «Helse-Norge» nå og i fremtiden. Artikeln innehåller en sammanfattning av vad som avhandlades på konferensen.

 

Bakgrunden till konferensens första tema är att Banklovkommisjonen i sommaren 2012 la fram ett förslag till ny lag för tjänstepensionsförsäkringar (NOU 2012:13). I samband med genomförandet av den nya lagstiftningen, uppkom det frågor som handlade om vilka verkningar lagen skulle få i förhållande till intjänad pension och ny pensionsintjäning i existerande pensionsordningar. Banklovkommisjonen har därför tagit fram ett förslag till flexibla övergångsregler, som presenterades i början av 2013 (NOU 2013:3).

 

Speciellt för danska och svenska läsare som inte är insatta i det norska pensionssystemet, finns en snabb presentataion av detta i artikeln.

 

När det gäller hälsoförsäkring, växer den norska marknaden mycket snabbt och har idag över 300 000 anslutna försäkringstagare. Vid konferensen bidrog flera talare med olika synsätt kring om denna utveckling är positiv eller inte.

 

På Den norske Forsikringsforenings hemsida finns ytterligare material från konferensen: http://www.forsikringsforeningen.no/

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.