Poängbedömning av hundförsäkringar

Article author: Gabriella Hallberg
Position: Jurist
E-mail: Gabriella.Hallberg@konsumenternas.se
Organization: Konsumenternas Försäkringsbyrå
Edition:
2, 2016
Language: Swedish
Category:

Konsumenternas Försäkringsbyrå har lanserat en ny jämförelse av hundförsäkringar. Den kompletterar vår fördjupade hundförsäkringsjämförelse eftersom vi nu också har satt poäng på några utvalda försäkringsmoment. I den nya jämförelsen får du snabbt en överblick av det viktigaste försäkringsinnehållet i de flesta bolag och hur vi har bedömt det.

Vi vet att det är svårt för konsumenter att jämföra hundförsäkringar  och vi ville därför hjälpa dem att enklare kunna fatta välgrundade beslut på ett enklare och mer överskådligt sätt.

Bakgrund

Eftersom vi strävar efter att nå den breda allmänheten har vi valt att jämföra försäkringar för  sällskapshundar. Den som tänker använda sin  hund för något annat syfte än rent sällskap,  till exempel avel eller jakt, behöver en speciell försäkring. De får kontakta försäkringsbolagen för att jämföra sådana försäkringar.

Vi jämför inte hur försäkringen gäller för  sjukdomar eller besvär som oftare drabbar vissa raser än andra. Poängjämförelsen är ras- och könsneutral. Därför har vi till exempel exkluderat led- och skelettsjukdomar som i högre grad drabbar större, tyngre raser än mindre raser. Inte heller sjukdomar eller åkommor som är knutna till specifikt hanhundar eller tikar är med. Därför uppmanar vi konsumenter att själva undersöka vilka begränsningar och undantag som deras hundförsäkring innehåller och som kan bli aktuella för deras ras.

De fyra viktigaste delarna

Vårt utgångsläge har varit att jämföra hur de olika hundförsäkringarna täcker kostnader när det värsta inträffar. Det vill säga om hunden råkar ut för en allvarlig sjukdom eller ett olycksfall med dyra skadekostnader i form av behandling, rehabilitering, vårdkostnader som följd. Eftersom kostnaderna för veterinärvård är höga i Sverige, är det extra viktigt att ens hundförsäkring innehåller bra ersättningsmöjligheter anser vi. Vi har valt ut de vi anser är de fyra viktigaste momenten, veterinärvårdsersättningar, självrisk, livförsäkring och begränsningar.

Veterinärvårdsersättningar

Vi jämför ersättningar för veterinärvård eftersom de dels varierar mellan olika försäkringslösningar inom samma försäkringsbolag dels mellan olika bolag. Vi anser att den ersättningen  är central för att veta att man får ett ordentligt skydd för sin hund. Vissa bolag sänker maxbeloppet för veterinärvård med en specifik summa från det att hunden fyller 7-8 år.

Men att försäkringen i sådana fall innehåller en lägstanivå. Ersättningen har en lägstanivå, och kan således aldrig minska mer än den summan.

Självrisken – påverkar premien

Du får själv stå för en liten del av veterinärvårdskostnaden, nämligen självrisken. Vi jämför därför också självrisker.  När du tecknar försäkringen kan du som konsument välja självrisk. Vi har valt att jämföra den lägsta självrisken som bolagen erbjuder.

Du kan själv välja om du vill ha en lägre självrisk, mot att du i gengäld oftast får en högre premie. Väljer du istället en högre självrisk för du en lägre premie. På detta sätt kan du själv påverka din premie.

De flesta bolag har en fast självrisk i kombination med en rörlig självrisk mellan 15 och 25 procent av de ersättningsbara kostnaderna som överstiger den fasta självrisken. Ett bolag har endast en fast självrisk, vilket leder till att premien blir högre.

Livförsäkring

Vi har även med livbelopp i jämförelsen. Livförsäkringen kan lämna ersättning om din hund så svårt insjuknar eller skadas att den avlider eller måste avlivas enligt veterinärmedicinsk bedömning/expertis. Livbeloppet är det försäkringsbelopp du försäkrar hunden för, vilket högst ska motsvara marknadsvärdet. Livbeloppet storlek baseras på flera faktorer såsom på hundens inköpspris, eventuella tävlingsresultat, härstamning eller avelsmeriter.

Hos de flesta försäkringsbolag sänks livbeloppet genom en årlig, successiv nedtrappning när hunden blir lite äldre. För att sedan upphöra helt när hunden fyller 8 - 12 år beroende på hundras och försäkringsbolag.

Begränsningar

En hundförsäkring innehåller flera begränsningar. Vi har valt att jämföra de begränsningar som blir aktuella om det värsta skulle inträffa (sjukdom eller olycksfall) och som är särskilt kostsamma för en konsument (MR- och CT-röntgen, rehabilitering, medicin, karens och dolda fel). Hundförsäkringar omfattar fler begränsningar än de här, vissa av dem är rasspecifika. Beroende på hundras skall man själv kontrollera vad som gäller för begränsningar avseende din hundras.
 

Det finns skillnader mellan hundförsäkringarna

Vi har konstaterat att det finns påtagliga skillnader i försäkringsskyddet mellan olika hundförsäkringar. Alla hundförsäkringar skiljer sig åt, men det är också viktigt att poängtera att alla hundförsäkringar ger ett grundläggande skydd. Även en hundförsäkring som får relativt låga poäng i vår betygssättning ger därför ett bättre skydd än om hunden hade varit oförsäkrad.

Premierna baseras på många kriterier

Premierna baseras på flera olika kriterier, såsom var man bor i landet, vilken ras och kön hunden har. En försäkring som innehåller ett omfattande skydd har självfallet oftast en väsentligt högre premie än en försäkring som innehåller mindre. Här styr ditt behov av trygghet och ekonomiska förutsättningar vilket val du gör. Tänk på att om du väljer en lägre självrisk får du ofta en högre premie. Väljer du i stället en högre självrisk får du en lägre premie.

Den som använder vår poängjämförelse för hundförsäkringar i dag bör därför själv jämföra vad de kostar i  olika försäkringsbolag.

Även om innehållet är viktigt när du väljer hundförsäkring, är priset det också. Vår ambition är att premierna skall framgå i jämförelsen framöver, men det är oklart när det kan ske, eftersom det beror på hur vi kan lösa dels några tekniska faktorer dels hur vi kommer överens om  urvalskriterier.

Svenskt kvalitetsindex

I jämförelsen framgår också hur nöjda bolagens kunder är, enligt Svenskt kvalitetsindex mätning. Det krävs att ett bolag har en viss marknadsandel för att tas med i SKIs mätning. Det kan vi inte påverka men det förklarar varför vissa bolag inte har någon poäng på kundnöjdhet i vår jämförelse.