Paydrive tar bilförsäkringen från rabatt till dynamik

Article author: Andreas Broström
Position: VD
E-mail: andreas.brostrom@paydrive.se
Organization: Paydrive
Edition:
1, 2020
Language: Swedish
Category:

 

För 6½ år sedan funderade Andreas Broström efter om det gick att utveckla en lösning, som fullt ut kunde sköta allt digitalt när det gäller bilförsäkringar. Han ville också se om det var möjligt att skapa billigare och bättre försäkringar, samtidigt som försäkringsmodellen skulle uppmuntra ett säkert beteende.

– Telematik gör att det förebyggande arbetet smälter samman med premiesättningen. Den insikten gjorde att jag tyckte mig se nya möjligheter att utmana branschen.
Så efter tio år på Länsförsäkringar AB, startade Andreas Paydrive, där han nu varit VD i dryga sex år. 

Digital bilförsäkring

Paydrive erbjuder en digital bilförsäkring, genom att föraren kan kopplas upp till Paydrive. Man samarbetar med Telia kring konceptet Uppkopplad bil. Via en ansluten bilbox, kan man avläsa hur föraren kör och hur mycket. Belöningen för en säker förare är lägre premier. 
Och i november 2019 fick Andreas – och Paydrive – motta Försäkringsföreningens Årliga pris, som delas ut till ”en person som på ett särskilt sätt och under flera år utmärkt sig inom branschen”.

Varför tror du att ni har fått priset?

– Försäkringsföreningen består, i vid bemärkelse, av det man skulle kunna kalla för ”försäkringsskrået”. Där finns personer med god insyn i branschen och som kan göra initierade bedömningar. De har kunnat se vad det är vi har byggt upp. Det handlar inte om någon teknisk fluga, som man lägger ovanpå sin existerande verksamhet, utan någonting helt nytt. Och det är inte någon dagslända, betonar Andreas.

Från rabatt till dynamik

Han tror att det kommer bli allt vanligare i andra företag, att gå från rabatt till dynamik. Och han pekar på att det inte bara handlar om teknik.

– I vår affärsmodell ingår att vi inte har några bindningstider. Du kan jämföra det med TV-branschen, som har gått från långa bindningstider på ett år eller mer för kabel-TV, till de bindningstider på bara en månad som Netflix erbjuder.

Andreas konstaterar också att Sverige varit lite sena i konkurrensen med sådana här dynamiska lösningar och han tror att det beror på otillräcklig konkurrens. Men Sverige hoppade samtidigt över de första stegen på det här området, vilket inte behöver vara negativt. Liksom de utvecklingsländer , som kunde hoppa direkt till senaste tekniken på telefonområdet, kunde vi i Sverige tillämpa det allra senaste vad gäller telematiken. 

Inget problem med GDPR

Hur är det då med integriteten och vad har införandet av GDPR inneburit?

– Vi startade innan GDPR fanns. Det behövdes ett särskilt tillstånd från Datainspektionen. Men jag ser inget problem med GDPR – tvärtom! Våra produkter bygger på ett samförstånd mellan oss och kunden. Och då är det inte krångligt att leva upp till lagens intentioner.

Andreas tycker inte heller att det är svårt att gentemot myndigheterna driva företaget.

– Nej, det är inte svårt att förstå deras kommunikation med oss och reglerna är inte särskilt svåra att följa. Utmaningen är, som alltid, att dra till sig kunder!
Paydrive har fokuserat på marknaden för begagnade bilar, men den utrustning som krävs finns i alla moderna bilar. 

– Om föraren vill dela med sig av sina data via en bilbox, är det inga problem för det företag som vill använda sig av dessa – vilket gör det möjligt att också komma in på nybilsmarknaden.

Kraften i att mäta och kunna påverka

Den tydligaste tillämpningen av det vi brukar kalla Internet-of-things är telematiken. I Paydrives databas finns det idag lagrat ca 20 miljoner körda mil. Andreas tror därför att det kommer att dröja innan andra områden än bilförsäkring kommer att bli aktuella, eftersom de insamlade datamängderna inom dessa områden är betydligt mindre.

– Men man får inte underskatta kraften i att mäta och kunna påverka. Kanske det i dagsläget inte finns samma kraft inom andra försäkringsområden, men jag är helt övertygad om det kommer, säger Andreas avlsutningsvis.

 

Foto av JESHOOTS.com från Pexels