Olof Palmes anförande vid Svenska Försäkringsföreningens 100-årsjubileum

Article author: Svenska Försäkringsföreningen
E-mail: info@forsakringsforeningen.se
Edition:
1, 2015
Language: Swedish
Category:

I år fyller Svenska Försäkringsföreningen 140 år. Vi kommer att uppmärksamma detta i Nordisk försäkringstidskrift under det kommande året.

I detta nummer blickar vi 40 år tillbaka i tiden. Vid Svenska Försäkringsföreningens 100-årsjubileum i nuvarande Riksdagshuset (då Gamla Riksdagshuset), höll statsminister Olof Palme ett tal som blev mycket uppmärksammat.

Vi ska här vare sig referera eller kommentera det, utan lämnar till dig som läsare att själv läsa igenom och reflektera över Olof Palmes tal: Vad har hänt under de här fyrtio åren? Vilka av dåvarande statsministerns tankar har slagit igenom – och på vilka områden har utvecklingen tagit en annan väg?

Läs och begrunda!

Källa: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek