Ökad produktivitet, samtidigt med ökat engagemang och delaktighet

Article author: Johan Clausén
Position: Chief Information Officer
E-mail: johan.clausen@skandia.se
Organization: Skandia
Edition:
2, 2020
Language: Swedish
Category:

– Precis som för de flesta företag idag, är IT en förutsättning för oss på Skandia att kunna nå uppsatta mål och strategier. För att Skandia ska kunna vara Sveriges ledande pensionsbolag, måste bolaget hänga med i IT-utvecklingen, vilket till stor del påverkar affären. På så sätt går ITs bidrag in i Skandias samtliga koncernmål.

Det säger Johan Clausén, Chief Information Officer för Skandia-koncernen när vi, för Nordisk försäkringstidskrifts räkning, ber honom om en intervju kring senaste årens förändringsarbete.

Bygger helt på Skandias strategi och mål

Men han poängterar samtidigt att IT inte är någonting som lever sitt eget liv, utan är en integrerad del av Skandias verksamhet.

Vilka är då nyckelkomponenterna i Skandias IT-strategimodell?

– IT-strategimodellen bygger helt på Skandias strategi och mål. Det som är viktigt och som kan särskilja oss, är vår kompetens kring vår affär, tillsammans med vår IT-kompetens. Medarbetarna och deras engagemang är avgörande.

Inom ramen för detta, har ett antal strategiska projekt genomförts eller satts igång. Skandias digitala pensionsrådgivning har successivt lanserats under senaste året och Johan lyfter fram den som marknadsledande. 

– Utöver den har vi gjort ett flertal digitala förflyttningar, där vi framförallt förbättrar självservicemöjligheten för både privat- och företagskunder. Inom IT är vi speciellt stolta över den uppdaterade Digitala arbetsplatsen, som var väl tajmad med avseende på distansarbetet som Covid-19 medfört, säger Johan och fortsätter: 

– Vi har kunnat ställa om snabbt med bibehållen produktivitet. Vi håller även på med förflyttningar avseende integrationsplattform och fortsatt utvecklande av vårt arbetssätt (SAFe). Initiativen är en bra mix mellan affär, teknik, arbetssätt och kultur.  

Du nämner SAFe. Kan du berätta lite mer om vad det är och vilket syfte det har?

Det övergripande syftet med SAFe har varit att hitta ett arbetssätt som ger ökad produktivitet samtidigt som medarbetarnas engagemang och delaktighet ökar. Vi påbörjade vår SAFe-resa 2017 och har sedan dess utbildat och infört SAFe genom hela organisationen. 

Förbättrat samarbete mellan verksamhet och IT

Johan nämner också andra positiva effekter, som ett förbättrat samarbete mellan verksamheten och IT, bättre kvalité samt att Skandia kunnat anpassa sig för snabbare omställningar både hos kunder och omvärld.

Första skedet har varit att införa SAFe med så gott resultat som möjligt. 

– Det skede vi nu är inne i är att förbättra, optimera och öka produktiviteten. Vi kommer aldrig att bli klara utan kontinuerliga förbättringar, vilket är en del av modellen. Det som händer nu är att vi ska genomföra vår första Big Room-planning, en planering där vi samlar alla medarbetare på IT och verksamhet på ett ställe i två dagar, helt digitalt på grund av nuvarande omständigheter. Det är något som jag tror att vi klarar av med bra resultat, bland annat tack vare att vi förbättrat vår förändrings- och omställningsförmåga de senaste åren.

Hur har det då gått att få era IT-medarbetare med på tåget?

– Som med alla typer av förändringar har det varit en resa. Men jag märker att medarbetarna tagit emot förändringen positivt – vilket gäller både på IT och i verksamheten, eftersom införandet i högsta grad sker tillsammans. Vårt mål är att vi ska särskilja oss som arbetsgivare genom det sätt som vi jobbar på, genom vår relation med verksamheten och genom kulturen på företaget. Då kan vi attrahera rätt medarbetare, få ihop rätt team och bli framgångsrika, konstaterar Johan.

Skapar relation och delaktighet

Han betonar att Skandias organisation är positiv till de förändringar som skett och sker. Förflyttningarna sker i de flesta fall tillsammans mellan verksamheten och IT, vilket skapar relation och delaktighet. 

– Verksamheterna ställer höga krav på leverans, kvalité och kostnadsnivåer, vilket är positivt eftersom det är enklare för IT om det finns tydligt uppsatta mål. Målen ställer höga krav på flexibilitet och förändringsvilja, vilket vi måste leva upp till. 

Johan pekar på att försäkringsbranschen är helt beroende av framgångsrik IT.

– Ska vi lyckas möta kundernas förväntningar, måste vi tillsammans med verksamheten möta behoven. På det sättet kan vi säkerställa att Skandia är Sveriges ledande pensionsbolag även imorgon, säger Johan Clausén till sist.