Norsk finansnæring er opptatt av rådgivningskompetanse

Article author: Marit Sagen Åstvedt
Position: Direktør
E-mail: marit.aastvedt@fno.no
Organization: Finans Norge
About:

Marit Sagen Åstvedt er direktør i Finans Norge


Edition:
3, 2012
Language: Norwegian
Category:

Bankenes og forsikringsselskapenes overordnede funksjon er å sørge for økonomisk trygghet og handlefrihet på alle plan. Moderne finansforetak er kunnskapsorganisasjoner som tilbyr både enkle og kompliserte produkter. Når det gjelder enkle tjenester, betjener kundene seg selv. Når det gjelder mer kompliserte tjenester, har de behov for kompetanse.

 

Dette er en av årsakene til at rådgivningskompetanse de siste årene vært et prioritert område for den norske finansnæringen. En annen årsak er at forbrukermyndigheter og medier har rettet kritikk mot rådgivningskvaliteten. Finansnæringen har tatt kritikken på alvor og iverksatt omfattende kompetanseløft. Det er etablert kompetansestandarder på bransjenivå med sikte på at publikum skal nyte godt av relevant og dokumentert kompetanse.

 

I øyeblikket arbeides det med å samordne de fem autorisasjons- og godkjenningsordningene på de områder der det er faglig fornuftig.

 

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf)