Naturskadeåret 2013

Article author: Tonje Westby
Position: Kommunikasjonssjef
E-mail: tonje.westby@fnh.no
Organization: Finans Norge
Edition:
1, 2014
Language: Norwegian
Category:

Naturskadehendelsene i 2013 ligger an til å gi naturskadeerstatninger på rundt 1,5 milliarder kroner. Beløpet er langt lavere enn rekordåret 2011 med hele 2,7 milliarder kroner i erstatninger, men vi ser en dobling fra 2012 hvor erstatningene var nede i 730 millioner kroner.

Finans Norge administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade i Norge. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er forsikringstaker sikret erstatning ved naturskade som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd. Premien er lik for alle uavhengig av risiko. Skader på biler, båter og campingvogner er ikke med i tallene fra Norsk Naturskadepool. Det er heller ikke skader på infrastruktur som veier og jernbane. Samfunnets totale kostnader knyttet til naturskadehendelsene i 2013 er således langt høyere enn 1,5 milliarder kroner.

Naturskadeerstatningene for året 2011 på 2,7 milliarder kroner er høyere enn vi har sett noen gang tidligere og er så langt rekordåret hva gjelder utbetalinger av naturskadeerstatninger i Norge. Men med unntak av 2011 så må vi helt tilbake til 1996 for å finne et år med så store skader som i 2013.

 

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf).