Med enkelheten i fokus

Article author: Klas Svensson
Position: Chef Internet-enheten, Affärsområde Privat
Organization: If
Edition:
4, 2015
Language: Swedish
Category:

– Ett av mina viktigaste ledord som chef är delegerat ansvar. Jag ska inte själv stå i centrum, utan gärna ta ett steg tillbaka och lyfta fram mina medarbetare. Min ambition är att, i det dagliga arbetet, göra mina medarbetare så lite beroende av mig som möjligt..

Så sammanfattar Klas Svensson uttrycket för sitt ledarskap. Han är just nu aktuell efter att ha vunnit Svenska Försäkringsföreningens pris Ung Talang, vars syfte är att ”premiera förebilder i försäkringsbranschen som har gjort ett yrkesmässigt avtryck i sin organisation och som förväntas bli en framgångsrik specialist eller ledare”.

Klas arbetar idag på If och leder där Internet-enheten inom Affärsområde Privat. Det innebär att han är både personal- och affärsmässigt ansvarig för enheten, med sina 18 medarbetare. I ansvarsområdet ingår If:s alla varumärken, inkl. bilmärkesförsäkringarna.

 

Ett vägledande ljus

I motiveringen till varför han fått priset, skriver juryn bl.a. att ”i arbetet att förenkla för kunden är Klas ett vägledande ljus.”

– All försäljning sker med hjälp av att någon förklarar produkten. Hittills har detta i stor utsträckning skett per telefon och i fysiska möten, direkt mellan förmedlare och kund. Det har varit relativt enkelt att föra en dialog och kunna svara på kundens frågor. Men nu ställs nya krav, när kunden inte längre pratar med oss. När alltmer av försäljningen sker via nätet, måste vi bli bättre på att förenkla våra produkter.

Klas tycker det är kul att jobba med förenkling och få bidra till att göra försäkring ännu mer tillgänglig för kunderna. Han pekar på att det finns två sätt att förenkla: att utveckla presentationen och paketeringen av produkterna samt att faktiskt förenkla produkterna. Hittills har det handlat mycket om det förra sättet, men nu går If över i en fas med att förenkla produkterna i grunden.

 

Avvägning mellan prissättning och enkelhet

Möter han då stort motstånd i arbetet med att förenkla?

– Förvånansvärt lite. Visst dyker det ibland upp kommentarer som att ”så här har vi alltid gjort”, men det är mycket lite av den varan. Vi måste ta hänsyn till att olika kunder innebär olika risk och för att nå dit kan det vara lätt att en produkt blir alltför komplicerad.  Vad det därför handlar om är att skapa en avvägning mellan rätt prissättning och vilka möjligheter kunden har att förstå produkten – och därefter köpa den, säger Klas och konstaterar att det internt har varit överlag ett positivt bemötande av förenklingsarbetet.

 

Delegerat ansvar

Klas har ett stort fokus på sitt ledarskap. Ung Talang-juryn skriver därför i sin motivering att ”trots att han inte fyllt 30 år uppvisar Klas ett moget ledarskap och tar ansvar långt utanför sin egen linjeorganisation. Han hanterar affärsfrågor, konflikter, kundärenden och prioriteringar med mänsklig värme, humor och närvaro utan att tumma på sin integritet”. Som tidigare nämnts, präglas hans ledarskap av ett delegerat ansvar.

– Idag förväntar sig medarbetare att få ta egna beslut. För det är när man får ta ansvar, som man växer. Omvänt skulle jag underminera mina medarbetares kompetens, om jag inte lät dem få göra det.

Internet-avdelning – det låter som det är fråga om en ung medarbetarskara?

– Det är mycket blandade åldrar på vår avdelning – allt ifrån 27 år till 60+. De allra flesta är äldre än vad jag själv är, bara tre av medarbetarna är yngre.

Under senare tid har det gjorts en del nyrekryteringar till enheten.

– Det handlar om medarbetare med helt nya nyckelkompetenser, som t.ex. User Experience Designer. De som har dessa kompetenser, har fått dem via nya utbildningar och det är än så länge inte många som examinerats. Har man anställt en, är det lättare att rekrytera fler.

 

Snabb karriär varvat med studier

Självklart är vi nyfikna på vilken yrkesmässig bakgrund som Klas har. Hans yrkesbana inleddes 2004, när han började arbeta på en webbyrå i sin dåvarande hemstad Växjö. Där gjorde han en snabb karriär, från företagssäljare, via bl.a. försäljnings- och marknadschef, till operativ chef.

– Efter några år började jag parallellt att plugga företagsekonomi på Linnéuniversitetet. Det var studier på halvtid och jobb på heltid. Till slut valde jag att helt fokusera på studierna och avslutade därför min anställning. Trots allt hade jag haft olika roller under mina sex år på företaget, så det var ändå dags att göra något annat.

För att fullgöra sin examen, sökte sig Klas utomlands. Det blev bl.a. ett års studier på Boston University Questrom School of Business, innan han i juni 2012 återvände till Sverige tillsammans med sin blivande hustru. När han fortfarande var kvar i USA, hade han sökt och fått jobb som försäljningschef för if.se, med ett 25-tal produkter inom sak och liv.

Inom ett år fick Klas också ta över personalansvaret och efter ytterligare ett halvår blev han t.f. ledare för hela Internet-enheten. Redan i mars 2014 fick han det formella ansvaret för den enheten.