Mavera ger beslutsstöd åt personskadereglerare

Kryckor
Interviewee: Emma Hansson, Johan Larsson
Name: Emma Hansson
Position: CMO
E-mail: emma.hansson@mavera.com
Organization: Mavera
Name: Johan Larsson
Position: CPO (produktchef)
E-mail: johan.larsson@mavera.com
Organization: Mavera
Edition:
Language: Swedish
Category:

Mavera är ett företag som erbjuder beslutsstöd till försäkringsbolagens personskadereglerare och beslutsfattare.  Med hjälp av mjukvaran Mavera Decision Support System (Mavera DSS) kan försäkringsbolag ta säkrare och mer effektiva personskadebeslut.

Vi har träffat Johan Larsson, produktchef (CPO) på Mavera. Tillsammans med marknadschef (CMO) Emma Hansson, berättar de om hur Mavera utvecklats till det företag det är idag.

─ Personskadereglering är en känslig process, med tanke på att den på ett så påtagligt sätt berör människor, ofta i en väldigt utsatt situation. Mycket tid ägnas därför ute på försäkringsbolagen åt att manuellt gå igenom varje ärende, så att kunden ska få ett så rättvist beslut som möjligt. Samtidigt tar det här tid. Det vi kan erbjuda är ett beslutsstöd, där vi för samman alla inblandade parter via en plattform och som gör det möjligt att få en smidigare och snabbare hantering av ärenden, säger Johan. Han fortsätter: Med intåget av AI har dessutom förbättringsmöjligheterna ökat otroligt mycket.

 

Behovet av medicinsk specialistkompetens

Historien om Mavera sträcker sig bakåt i tiden, ända till 2008. Det var då Mario Pereira grundade företaget utifrån sina egna erfarenheter, både som personskadereglerare och inom IT. Många försäkringsbolag hade vid den tiden egna läkare knutna till sig för att kunna få stöd med medicinska bedömningar. Dessa var ofta allmänläkare. Mario Pereira såg behovet av att kunna få bedömningar av läkare som inte var knutna till bolagen, inte minst när det gällde specialistkompetens.

─ Man kan säga att det fanns ett behov av få med djupet i form av specialistläkare, vilket Mario insåg. Idag har vi fler än 300 läkare i Norden knutna till vårt nätverk, berättar Johan.

Själv har Johan ingen bakgrund som personskadereglerare. Han är civilingenjör och kallar sig själv för lite av ”tekniknörd”, med en bakgrund inom bland annat programmering.

─ Men jag ser tydligt tekniken som en möjlighet att möta utmaningar och lösa problem. Jag är en tekniker, som arbetar med produkter.

─ På Mavera har vi en blandning av personer med djup kunskap och lång erfarenhet av personskadereglering och personer med helt annan bakgrund. Vi tror att detta är ett vinnande koncept för att kunna hitta lösningar som är banbrytande och i teknisk framkant, konstaterar Emma.

 

Tre ben

Mavera har under senare år gått från att ha varit ett tjänsteföretag, till att blivit ett insurtech-företag med stort fokus på sin mjukvara. Från att i början ha haft sin inriktning mot processtöd (inklusive medicinsk rådgivning), tog man sedan steget till att också inkludera beslutsstöd som sitt andra ben. Med AI-drivna tips och rekommendationer kan skadereglerarna ta mer träffsäkra beslut. Detta innebär också att försäkringsbolagen kan öka andelen tjänstemannabedömningar.

Det tredje benet handlar om data: försäkringsbolagen kan förbättra sin verksamhet, sänka kostnader och öka kundvärdet, genom de insikter som finns i data från alla skadeärenden i systemet.

─ Den tidsödande inläsningen av medicinska dokument har kunnat reduceras, genom att skaderegleraren med hjälp av AI får en översikt presenterad för sig och som innehåller den information som behövs för att kunna fatta bra beslut. Stödet gör också att skaderegleraren kan fatta beslut 50% snabbare.

Tack vare den stora datamängd som vi har tillgång till, kan vi på ett enkelt sätt tillhandahålla experthjälp åt skaderegleraren. För mer komplexa beslut är AI ännu inte moget att kunna ta själva beslutet. Men det finns enorma tidsbesparingar att göra både för komplexa och enklare beslut, genom att få AI som fungera som ”assistent” som sammanfattar information och ger råd och tips.

─ Vi ser att AI redan spelar en central roll inom personskadereglering. Det är inte en fråga om ”om” utan ”när och hur mycket”. De försäkringsbolag som inte inser detta kommer att hamna på efterkälken, säger Johan. Vi är på väg mot att allt fler processer kommer att automatiseras, men det betyder inte att människan kommer att bli övertalig. Snarare så att skadereglerarna kommer att kunna lägga sin tid där det verkligen skapar värde, dvs i kontakten med kunden.

 

Ny funktionalitet för sjukvårdsförsäkringar

I mars i år tog Mavera ytterligare ett steg i sin utveckling, genom att introducera en ny funktionalitet, som syftar till att påtagligt kunna minska försäkringsbolagens behandlingskostnader för sjukvårdsförsäkringar.

─ Bakgrunden är att det idag är många människor som har privat sjukvårdsförsäkring. Ökningen under senare år är radikal. Det har också inneburit att antalet ärenden har ökat. Vår lösning handlar inte bara om att minska kostnaderna, utan i minst lika hög grad om att patienten ska få rätt behandling.

Johan berättar att Mavera, genom den stora datamängd som man har byggt upp under årens lopp, har fått en bra insikt om hur olika vårdgivare fungerar. Här kan systemet ge rekommendationer för den kommande behandlingen och det finns hela tiden möjlighet att få en second opinion från olika experter. Finns det alternativ som kan göra att patienten drabbas av färre långsiktiga skador? Har patienten bakomliggande, äldre symptom eller skador, som kan påverka den fortsatta behandlingen och rehabiliteringen?

─ Ytterst handlar det om att minska patientens lidande, men självklart hjälper den här nya funktionaliteten också försäkringsbolagen att få bättre kontroll över sina vårdgivare.

 

Ingår i en större koncern

Mavera finns idag inte bara i Sverige, utan även i Danmark, Norge och Finland.

Dessutom ingår Mavera sedan 2023 i ett större internationellt sammanhang, genom att det Nasdaq-noterade företaget Verisk då förvärvade Mavera.

─ Nu i maj kommer vi också att tydligare visa att vi är en stolt del av Verisk, genom att Mavera officiellt brandas om till ”Mavera, a Verisk business”, berättar Emma. Detta innebär ingen skillnad för våra kunder, men vi vill visa för marknaden att vi är en del av ett större sammanhang och därmed har mer muskler.

─ Verisk är ett digitalt drivet företag som arbetar för att tillföra värde till både försäkringsbolag och slutkund. De finns i bland annat USA, Storbritannien och Tyskland. Genom förvärvet får man också tillgång till den nordiska marknaden och jag är övertygad om att Mavera också kommer att kunna medverka till försäkringsbolagens digitala transformation i övriga Europa, säger Johan Larsson till sist.