Krisberedskap viktig del av SOS Alarms verksamhet

Article author: Svenska Försäkringsföreningen
E-mail: info@forsakringsforeningen.se
Edition:
2, 2014
Language: Swedish
Category:

Vid ett medlemsmöte på SOS Alarm, arrangerat av Svenska Försäkringsföreningen, träffade vi Anders Klarström. Han är presstalesman och berättade initierat om SOS Alarms verksamhet.

 

Under besöket kom självklart också frågan om kopplingen mellan SOS Alarm och försäkringsbranschen upp.


– Försäkringsbranschen är en stor intressent för oss. På 90-talet diskuterades t.o.m. om den skulle bli en av våra delägare.

 

Man kan konstatera att de säkerhets- och jourteletjänster som SOS Alarm levererar, naturligtvis är av intresse för försäkringsbranschen. Det handlar om avtal med olika uppdragsgivare, som totalt sett genererar 20 miljoner samtal årligen. Dessa innebär sannolikt minskade skadekostnader för försäkringsbolagen.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.