Hjälp att avgöra om man ska välja efterlevandeskydd

Pensionärer
Edition:
1, 2022
Language: Swedish
Category:

Om arbetsgivaren sätter av medel till din tjänstepension via kollektivavtal, är det en del val som du behöver göra. Ett av valen är särskilt knepigt för arbetstagaren att ta ställning till och det är när det gäller efterlevandeskyddet. Här har Konsumenternas försäkringsbyrå tagit fram en webbtjänst som hjälper arbetstagaren med att fatta ett förnuftigt beslut.

— De data som webbtjänsten använder sig av, kommer från försäkringsbolagen. Det är ett omfattande och komplicerat material, som det i praktiken är omöjligt för den enskilde löntagaren att hämta in och kunna göra jämförelser med. Det är därför vi på Försäkringsbyrån känner oss väldigt nöjda med att ha utvecklat tjänsten, säger Stefan Thelenius, pensionsspecialist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Efterlevandeskydd i en kollektivavtalad tjänstepension består av återbetalningsskydd och inom vissa områden även ett familjeskydd. Återbetalningsskydd innebär att kapitalet i pensionen vid ett dödsfall betalas ut till de efterlevande. För den som också har valt familjeskydd betalas det dessutom ut mellan 1 och 4 prisbasbelopp varje år i 5 till 20 år.

— Det som man måste ha i åtanke är att om man har valt ett efterlevandeskydd, innebär det en lägre pension när den börjar betalas ut. De flesta som väljer att skaffa efterlevandeskydd gör det när de har barn som inte är myndiga, eller vill försäkra sig om att det finns pengar kvar till en partner för att till exempel klara av ett bolån ensam. För unga personer utan barn och som inte hunnit spara ihop ett tillräckligt stort pensionskapital, kan det kanske vara bättre att teckna en livförsäkring för varandra.

Gäller att tänka till

Stefan pekar också på att när barnen blivit stora, flyttar hemifrån och får egna inkomster, kan det vara intressant att se över om man behöver ha kvar efterlevandeskyddet. Det gäller även om båda två i ett parförhållande har höga inkomster.

Webbtjänsten omfattar idag de fem största kollektivavtalsområdena: privat anställda tjänstemän, privat anställda arbetare, kommun och region, kommunala bolag samt statligt anställda. Ett antal mindre avtalsområden finns inte med i webbtjänsten, bland annat bank och försäkring.

— Vad som är viktigt att komma ihåg är att det handlar om vilken familjesituation man befinner sig i när det är dags att göra valet. Det gäller att tänka till, innan man väljer bort. Det kan nämligen vara svårt att skaffa efterlevandeskydd igen om du ångrar dig och har blivit äldre, säger Stefan Thelenius till sist.

 

Här hittar du webbtjänsten  Välj sedan Pension, Pensionsområde Kollektivavtalade tjänstepensioner och slutligen (under Val av sparande) ditt avtalsområde.