FutureLab ─ testverkstad på Folksam

Article author: Lars Engvall
Position: Chef FutureLab
E-mail: lars.engvall@folksam.se
Organization: Folksam
Edition:
3, 2018
Language: Swedish
Category:

 

Att teknikutvecklingen i vår omvärld sker i ett rasande tempo är något som vi alla är medvetna om. Men vad gör försäkringsbolagen konkret för att möta och ta vara på den här utvecklingen? Nft har besökt Folksam för att prata om deras satsning FutureLab.

─ Det hela började med att vi för ett år sedan fick en ny CIO, Johan Rudén, som närmast då kom från Nasdaq. I Nasdaqs företagskultur finns ett starkt innovationsklimat. I Folksam såg Johan en stor organisation, med stark kultur och en lång historia, men kanske inte så lättrörlig. För att kunna möta den snabbt föränderliga omvärlden, är det just det som man behöver vara, berättar Lars Engvall, chef för FutureLab.

FutureLab kan närmast liknas vid en fristående test- och prototypverkstad. Sedan årsskiftet jobbar man där med olika former av experiment.

Brinner för hur teknik tillämpas

Lars själv har jobbat på Folksam i snart fyra år, de tre första åren som IT-strateg. Han brinner för vad som händer i framkanten på teknikutvecklingen och har en förståelse för hur teknik kan tillämpas i verksamheten.

─ När det uppenbarade sig en möjlighet att göra det här i bred skala ─ och på riktigt ─ kändes det naturligt att ta chansen att komma med på den resan, säger han.

Till FutureLab kan medarbetare komma med sina idéer för att få dem testade i en testrigg. Det handlar om att ge bränsle åt de nya idéer som finns runt om i organisationen och på det sättet långsiktigt skapa en kultur där förändringar och innovation är en naturlig del i verksamheten. I framtiden ska den typ av förändringar, som idag initieras via FutureLab, ske direkt ute i verksamheten.

─ Man kan inte förvänta sig att cheferna ute i verksamheten ska kunna hålla koll på allt det som händer inom den tekniska utvecklingen. Vad vi vill göra är att visa vilka saker man kan göra med ny teknik, genom att ta fram prototyper och visa upp dem för beslutsfattare och andra intressenter. Vår förhoppning inför framtiden är att vi ska kunna föda ett ökat intresse för teknik.

Samspel mellan människa och maskin

Lars konstaterar att framgångsrika företag har förståelse för hur människor och maskiner kan samarbeta. Ett exempel som går i den andan handlar om drönare som man låter flyga över hustaken i ett bostadsområde. Drönarens kamera filmar taken och, med hjälp av algoritmer, analyseras statusen på respektive tak. Sedan kan en rapport genereras till husägaren om takets tillstånd.

─ För att kunna ta fram en korrekta algoritmer, krävs det att vi har med oss kollegor som har kunskaper om och erfarenhet av att bedöma tak. Sedan behövs deras input när vi testar systemet, s.k. supervised learning. På det sättet skapar vi ett samspel mellan den fysiska apparaten (drönaren), den systematiska analysen och människan.

Ett annat exempel på hur tekniken kan utnyttjas, är kommunikation med hushållsmaskiner som kylskåp och diskmaskiner. Dessa blir i allt högre utsträckning uppkopplade mot nätet (Internet of Things). På det sättet kan de larma om någonting gått sönder ─ t.ex. ett läckage i diskmaskinen ─ så att åtgärder snabbt kan vidtas. Om en uppkoppling finns till kundens försäkringsbolag, kan en kontakt ske med en hantverkare som sedan erbjuder sina tjänster. På det sättet skapas ett mervärde för kunden, som slipper jaga runt efter hjälp.

─ Diskmaskinexemplet visar hur försäkringsbolaget kan bli en del av kundens vardag. På det sättet får man kunderna att känna sig mer trygga, konstaterar Lars, men fortsätter:

─ Självklart måste försäkringsbolaget hela tiden följa de regler som finns, till exempel GDPR, så att inte kundens integritet hotas. För FutureLab är det sällan ett problem, eftersom vi inte sätter prototyperna i skarpt läge. Men om kunderna upptäcker att tekniken kan utnyttjas för att skapa mervärde för dem, tror jag de också är positiva till att vi använder deras data ─ självklart på ett säkert sätt ─ när prototypen övergår i full drift. Som ett ömsesidigt försäkringsbolag har vi dessutom ett stort förtroendekapital att värna, när det gäller våra kunders uppgifter.

Tagits bra emot

Ett tredje exempel på hur tekniken kan användas, är s.k. Robotic Process Automation, RPA. På Folksam skedde en RPA-tillämpning redan innan FutureLab skapades. Det handlar om att automatisera manuellt och repetitivt systemarbete. Folksam har till exempel lyckats ta bort en stor del manuella arbetsuppgifter i stordatorsystemen för att istället frigöra tid åt mer värdeskapande arbete.

Hur har då FutureLab tagits emot av organisationen?

─ Överlag mycket bra. Vi har exempelvis haft lätt att få låna in experter för våra olika experiment. Men resan har bara börjat ─ FutureLab har inte funnits till i mer än drygt ett halvår. Och vi vet att förändringar inte sker över en natt, konstaterar Lars Engvall till sist.

​Carl-Henrik Knutsson