Fremtidens vejtransport og forsikring

Article author: Claus Tønnesen
E-mail: ct@forsikringogpension.dk
About:

 

Claus Tønnesen er cand. jur. og juridisk rådgiver, tidligere vicedirektør, i Forsikring & Pension, som er de danske forsikringsselskabers og pensionskassers erhvervsorganisation, og har beskæftiget sig med forsikrings- og erstatningsretlige emner i mere end 25 år.


Edition:
1, 2016
Language: Danish
Category:

 

Førerløse biler er allerede en realitet. Men hvornår kommer de for alvor i drift som almindelige transportmidler i hverdagen, og hvilke udfordringer – bl.a. af forsikringsmæssig art - skal løses på vejen mod dette mål?

Disse spørgsmål er emnet for en konference på Forsikringsakademiet i Rungsted nord for Købehavn den 7. september 2016, som arrangeres af Forsikringsforeningen i Danmark. Konferencen holdes i forbindelse med de nordiske stipendiaters ophold i Danmark. Stipendiaterne skal dagen efter konferencen som led i stipendiatopholdet deltage i en workshop om konferencens emner.

Formanden for den danske forsikringsforening, udviklingschef Kristian Geday, Alm. Brand, begrunder valget af emne for konferencen således:

”De førerløse biler”, ”Selvkørende telematik” eller hvordan den nye teknologi for vejtransport nu benævnes, er et emne med rigtigt mange berøringsflader. Udover selve den tekniske udvikling af bilerne skal der om så forskellige emner som trafiksikkerhed, hurtigere trafikafvikling, etablering af infrastrukturer, ændringer af vejanlæg, nye og gammel teknologi på de samme veje, ansvar for producenter, leverandører, autoværksteder og passagerer samt forsikringsforhold, herunder forsikringsbarhed, findes løsninger. Og løsningerne skal kunne fungere sammen og skal helst være klar på nogenlunde samme tidspunkt.

Konferencen henvender sig derfor til en bred deltagerkreds, som kan være spændende at bringe sammen i samme lokale, så deltagerne kan blive klogere på deres ”egne” problemer og udfordringer og samtidig se, hvad de andre områders aktører arbejder med, hvordan de tænker, hvornår de er klar osv..”

På konferencen, som transportminister Hans Christian Schmidt har givet tilsagn om at åbne, vil der være indlæg fra bl.a Volvo, Forenede Danske Motorejere, Rådet for Sikker Trafik, Danmarks Tekniske Universitet, eksperter i deleøkonomi og Swiss Re.

Kristian Geday: ”Konferencens brede sigte og vifte af emner gør, at vi forventer over 100 deltagere i konferencen. Vi sætter også en god pris for deltagerne i omegnen af 3000 DKK.

Men så vil der også være en konkurrence undervejs, hvor vinderne (2-4 konferencedeltagere) får mulighed for at køre en tur i de opstillede ”vidunderbiler”. Det er biler, som ligner de 100, der efter planen til efteråret som et forsøg skal køre rundt i Göteborg. De førerløse biler er derfor tættere på end de fleste forestiller sig”, slutter Kristian Geday, der håber på, at rigtig mange vil finde vej forbi Forsikringsakademiet den 7. september.

Hvis du er interesseret så tjek løbende www.foak.dk for tilmelding.