Forskningsprojekt öppnar för ny typ av bilförsäkringar

Article author: Helena Stigson
Position: Forskare, trafiksäkerhet
E-mail: helena.stigson@folksam.se
Organization: Folksam
About:

Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet, 2009 samt Civilingenjör Maskinteknik, Chalmers tekniska högskola, 2004.

 

Forskare på Folksams avdelning för trafiksäkerhetsforskning sedan 2010.

 

Tidigare post-doktorand vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Avd. för interventions- och implementeringsforskning på Karolinska Institutet.

 


Edition:
1, 2013
Language: Swedish
Category:

I början av september 2012 presenterades resultatet av forskningsprojektet Grönt ljus vid Tylösands-seminariet i Halmstad. Det är ett projekt som drivits gemensamt av Folksam, Trafikverket, Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) och SalusAnsvar. Projektet har utvärderat möjligheten att med hjälp av ett ekonomiskt incitament – en lägre bilförsäkringspremie – få bilförare att ändra sitt beteende till att köra säkrare och miljövänligare.

 

– Tidigare har vi på forskningsavdelningen främst tittat på olyckor. Det här projektet innebär att vi är med och påverkar bilisternas beteende som i det långa loppet minskar olycksrisk och därmed räddar liv. Det är inspirerande. Det roligaste med Grönt ljus är att projektet går att omsätta i en helt ny försäkringsprodukt, säger Helena Stigson, forskare på Folksams avdelning för trafiksäkerhetsforskning.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.