Forsikringsnæringens tilpasning til et endret klima

Article author: Mia Ebeltoft
Position: Fagsjef
E-mail: mia.ebeltoft@fno.no
Organization: Finans Norge
Edition:
3, 2012
Language: Norwegian
Category:

Forsikringsnæringen har, og skal ha, en sentral rolle i tilpasningsarbeidet knyttet til et endret klima. Naturskader og vannskader skal fortsatt være mulig å forsikre, og vi skal dele den erfaringen og kompetansen vi har med andre berørte aktører.

 

Klimaendringene vi står overfor betyr mer ekstremvær, mer tørke, mer monsterregn og flere flommer. Noen områder vil oppleve tørke og total mangel på regn, med påfølgende sultkatastrofer og mennesker på flukt. Det betyr mindre dyrket mark og endret bosettingsmønster. Her nord må vi forvente oss et villere, våtere og fuktigere vær.

 

FNs klimapanel har aldri vært sikrere på at klimaendringene er menneskeskapte. I sin femte rapport som kommer i 2013 vil de ta for seg blant annet hvilken rolle bosetting, infrastruktur og arealplanlegging spiller i arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser. I rapporten fra 2007 ble det konstatert at for første gang i historien bor mer enn halvparten av verdens befolkning i byer. Andelen er forventet å øke, noe som skaper store utfordringer for hele infrastrukturen, særlig i byer og områder med stor tilflyttingsvekst.

 

I Norge øker antallet naturskader og vannskader, og det oppleves frustrerende både i forsikringsselskapene og blant kundene når samme type skade rammer samme sted flere ganger. Nødvendige vedlikeholds- eller forebyggingstiltak for å hindre ny skade har uteblitt. Forsikringsselskapene begynner å bli utålmodige og etterlyser tiltak og klarere ansvarsforhold. Bransjen selv ønsker å bidra ved å samle alle skadeforsikringsdata knyttet til klimarelaterte skader. Denne typen statistikk kan komme til nytte for kommunene i deres planlegging og prioritering av tiltak lokalt.

 

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf)