Försäkringsbolagen bidrar till fler processer inom hästnäringen

Article author: Carl-G Leissner
Position: Advokat
E-mail: carl-g.leissner@o-h.se
Organization: Öberg & Heijne
About:

Jur kand vid Stockholms universitet 1980

 

Egen verksamhet 1980–
Bitr. jurist/Advokat Advokatfirman Nordic Law i Stockholm och i Helsingfors 1981–1990
Advokat Advokatfirman Thörnhammar (delägare) 1990–2000
Advokat/Delägare Advokatfirman Öberg & Heijne 2000–

 

Ordförande i juridiska utskottet i Svenska Ridsportförbundet


Edition:
3, 2013
Language: Swedish
Category:

Antalet ”hästmål” har ökat markant under de senaste tio åren. En starkt bidragande orsak till detta är, enligt Carl-G Leissner, försäkringsbolagens rättsskyddsförsäkring inom ramen för hemförsäkringen. Försäkringen träder i kraft då varan har ett värde av ett halvt prisbasbelopp eller högre – en siffra som är betydligt lägre än värdet på de flesta hästar som överlåts. Insatsen för köparen, att öppna en rättslig process i tingsrätten reduceras markant genom att det enda som denne egentligen riskerar ekonomiskt, är självrisken på försäkringen. Lite provokativt säger Carl-G Leissner att den låga självrisken innebär en uppmaning till köparen att gå till tingsrätten om man har minsta fundering kring köpet av hästen. 

 

Carl-G presenterade sina tankar vid det Djurförsäkringsseminarium, som Svenska Försäkringsföreningen arrangerade våren 2013.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.