Fokus på hälsa och ledarskap under SCOR Sweden Re-konferens

Grönsaker
Article author: Carl-Henrik Knutsson
Position: Redaktör
E-mail: carlhenrik.knutsson@forsakringsforeningen.se
Organization: Nordisk försäkringstidskrift
About:

Var under åren 1999 till 2012 chef för Internkommunikation på Skandia.


Edition:
4, 2023
Language: Swedish
Category:

I mitten av oktober höll SCOR Sweden Re sin 26:e årliga nordiska livförsäkringskonferens. Svein Børre Solvang, VD för SCOR Sweden Re, framhöll i sitt inledningsanförande att konferensen i stort kommer handla om hälsa och välmående utifrån perspektivet individer, samhällen och försäkringsbolag .

Svein Børre Solvang knöt an till syftet med konferensen när han sedan berättade om företagets strategiska plan, Forward 2026. Den innehåller tre viktiga komponenter:

·       Protecting societies from extreme events by helping economic agents to mitigate and adapt to the effects of climate change

·       Supporting people’s health and well-being by developing accessible prevention and protection solutions

·       Nurturing clients through a culture of trust and integrity

─ Vi lever i en tid av extremhändelser, bland annat en klimatförändring som påverkar oss alla. Vi har också genomgått en pandemi och just nu rasar krig i vår närhet. Framför oss finns massor av händelser som vi inte vet någonting om. Men ett försäkringsbolag måste kunna absorbera dessa.

Vårt kostval har stor potential att påverka hälsan

Nästa presentation knöt sedan an till människors hälsa och välmående, när David Stenholtz intog scenen. Han är överläkare i onkologi och ordförande i Läkare för framtiden, en organisation som verkar för ”att sprida evidensbaserad information om hur våra kostval kan påverka hälsa och sjukdomsrisk”. Han har gett ut böcker som handlar om det här ämnet, senast Kostens kraft.

— Det verkar som om det råder en viss förvirring i debatten kring vilka råd man ska följa när det gäller att äta mest hälsosamt. Men egentligen finns ingen förvirring, eftersom experterna är överens. Regeln är att äta mer från växtriket och mindre från djurriket.

Dessutom pekar David Stenholtz på att det finns evidens för att maten har en stor potential för att kunna gynna hälsan. Och det mycket mer än vad vi tror. I stor utsträckning handlar det om att prioritera oprocessad mat framför processad.

— Tyvärr är det inte mer än två procent av befolkningen som följer Livsmedelsverkets rekommendationer. Och bara 15 procent av det vi äter är oprocessade livsmedel från växtriket. Här finns en stor potential.

Han lyfte fram två forskningsstudier som visar på att vi kan leva längre om vi äter rätt. Den ena studien visade ett optimalt intag av hälsosamma livsmedel kan minska risken att dö i förtid med 56 procent. En annan studie pekade på att ett skifte, påbörjat i 20-årsåldern, från dagens matintag till det optimala kostmönstret kan förlänga livet för män med cirka 13 år och för kvinnor med mer än 10 år.

Även risken för diabetes typ 2 minskar med ett ökat intag av oprocessade vegetabilier, som också förbättrar psykisk hälsa och arbetsförmåga.

Rishi Behl, Marketing Director på Remark SCOR Digital Solutions, redogjorde för den nyligen publicerade tionde årgången av Global Consumer Study. Fokus i år var på målgrupperna Gen Z och Millenials. Svar kom in från cirka 2500 försäkringskunder och är därmed en av de största undersökningarna inom det här området.

Tro på människans förnuft och agera därefter

─ Ledarskap måste grundas på värderingar. För mig är människors lika värde något som är okränkbart.

Så inledde Stefan Löfvén, tidigare statsminister och numera ordförande för Europeiska socialdemokraterna, sin presentation vid konferensen.

─ Det är ett stort misstag att tro att all klokskap skulle sitta i en person. Därför måste ledarskap bygga på att skapa så mycket delägarskap som möjligt. Nyckelorden är öppenhet och respekt, framhöll han.

Men Stefan Löfvén påpekade också att man ibland måste fatta beslut, där det är nödvändigt att det går snabbt.

─ Då gäller det att kunna stå för sina beslut och att kunna visa hur jag har tänkt.

För samhällsbygget har Stefan Löfvén tre långsiktiga mål. Det första målet är Frihet, som han konkretiserade i friheten att kunna få sin egen lön. Ytterst handlar det om att få alla i arbete.

Det andra målet för honom är Välfärd. Det gäller att kunna känna sig trygg på riktigt.

Stafan Löfvéns tredje långsiktiga mål är Freden, där det är fråga om att skapa en gemensam trygghet.

I politiken finns det ramar för hur arbetet skall ske.

─ Med åtta partier i riskdagen måste man vara beredd att förhandla. Det kommer att göra ont. Och då måste man ibland ta steget tillbaka för att se vilka andra lösningar som kan finnas.

En annan ram är den svenska förvaltningsmodellen, med myndighetsbeslut och det kommunala självstyret.

Stefan Löfvén gav tre exempel från sin statsministertid, nämligen flyktingkrisen 2015, pandemin och gängkriminaliteten.

─ De här exemplen visar på komplexiteten i att leda ett land. Man måste hela tiden vara beredd på att det oförutsedda kan inträffa. Om man ska leda ett land, måste man tro på människans förnuft och agera därefter, konstaterade Stefan Löfvén.

Aktuariepriset delades ut för tionde gången

Det finns en tradition att under SCOR Sweden Re:s nordiska livföräkringskonferens dela ut Aktuariepriset för bästa diplomarbete. Det här sker i samarbete med Aktuarieföreningen och priset delades ut för tionde gången. Prissumman uppgick till 25 000 kronor och tilldelades Asmir Prepic. Han arbetar som aktuarie på Ernest & Young och fick priset för sitt arbete ”Application and Comparison of Machine Learning and Traditional Methods to Insurance Pricing in Scarce Data Environments”.

Konferensen avslutades med att Mattias Ribbing, minneslärare och författare, delade med sig av verktyg för välmående och prestation i en digital vardag.