Ett bärkraftigt pensionssystem

Article author: Carl-Henrik Knutsson
Position: Redaktör
E-mail: carlhenrik.knutsson@forsakringsforeningen.se
Organization: Nordisk försäkringstidskrift
About:

Var under åren 1999 till 2012 chef för Internkommunikation på Skandia.


Edition:
3, 2014
Language: Swedish
Category:

För tredje året i rad arrangerade de nordiska försäkringsföreningarna en stipendiatkonferens. Denna gång var det Norge som stod värd och temat var pensioner.
I samband med stipendiatkonferensen, arrangerade norska Forsikrings-foreningen en heldagskonferens på temat "Et bærekraftig pensjonssystem - demografiske, politiske og markedsmessige utfordringar".

 

Temat för konferensen blev belyst på ett brett sätt, med föredrag om de demografiska utmaningarna som pensionssystemen står inför, liksom likheter och skillnader mellan de nordiska pensionssystemen samt inlägg och debatt om framtidens tjänstepensionslösningar. I det sistnämnda fallet var fokus på Norge.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.