Er der behov for regler om gruppeforsikring i den danske forsikringsaftalelov?

Article author: Henning Jønsson
Position: Direktør
E-mail: hj@ankeforsikring.dk
Organization: Ankenævnet for Forsikring
About:

Ankenævnet for Forsikring
Cand.jur 1984. Direktør for Ankenævnet for Forsikring siden 1990. Medforfatter af "Dansk Forsikringsret", "Familieforsikring" og "Husejer- og ejerskifteforsikring". Fagredaktør på Karnov og tidligere ekstern lektor på Københavns Universitet.


Edition:
3, 2011
Language: Danish
Category:

Artiklen gennemgår nogle retsafgørelser og kendelser fra Ankenævnet for Forsikring i kollektive forsikringsaftaler (arbejdsmarkedspensioner) – herunder navnlig Højesteretsdommen i Pensamsagerne – og forfatteren gør sig med udgangspunkt heri til talsmand for, at der i forsikringsaftaleloven optages regler, der beskriver hvilke rettigheder og pligter, parterne og den sikrede har i en sådan trepartsaftale.

 

Hele artiklen kan findes nedenfor (pdf):