En jurist som vill ha fler kollegor

Article author: Fredrik Tingland
Position: Skadereglerare
E-mail: fredrik.tingland@trygghansa.se
Organization: Trygg-Hansa
Edition:
1, 2020
Language: Swedish
Category:

 

– Försäkring är väldigt roligt. Vi är många kollegor som är unga och hungriga, och som vill utvecklas inom området. Själv vill jag också gärna hjälpa till att utveckla andra och driva gruppen framåt.

Det säger Fredrik Tingland, som arbetar med ansvarsskador på Trygg-Hansa. Han är jurist från Stockholms Universitet och har nu jobbat på företaget i två år. Dessförinnan var han anställd på Crawford & Co, konsulter inom skadereglering, under 1½ år. Vid sidan av skaderegleringen håller han även utbildningar inom entreprenadförsäkring

Nyfiken som person

Med sina trettio år, är han aktuell som en av mottagarna för Försäkringsföreningens pris Nästa generations talang inom försäkringsbranschen (där den andra pristagaren är Astrid Andreason). I motiveringen till priset står det bl.a. att han ”genom sitt arbete betonar … värdet av att dela information för att bygga kunskap och hans kompetens är efterfrågad på företaget”. 

– Som person är jag nyfiken av mig och intresserad av att lära mig mer. Jag säker gärna efter möjligheter att utveckla mig själv och att verkligen försöka förstå bakgrunden till det jag jobbar med. För mig är priset ett tacksamt kvalitetstecken, ett kvitto på att det jag gör är rätt.

Att Fredrik började jobba med ansvarsskador är ingen slump. På universitetet hade han bl.a. professor Marcus Radetzki och Jessika Van Der Sluijs, specialister inom försäkrings- och skadeståndsrätt, som lärare. Därför blev det blev helt naturligt att fortsätta inom området ansvarsskador.

Fler jurister i försäkringsbranschen

Fredrik ser gärna att fler blivande jurister tar sig till försäkringsbranschen. 

– Det finns så mycket för oss jurister att göra i försäkringsbranschen. Det är en styrka för branschen, men vi måste bli bättre att visa upp de möjligheter som erbjuds.

Av den orsaken har han engagerat sig i ett studentprojekt, som syftar till att få studenterna att intressera sig för och söka till försäkringsbranschen – och naturligtvis till Trygg-Hansa, säger Fredrik. Han ingår i en grupp som, med stöd av HR, jobbar för det här syftet. Förra året var det en uppsatspraktikant som fick jobb på Trygg-Hansa och avsikten är göra detsamma under 2020.

Fredrik har också hunnit med att delta i en nordisk utbildningssatsning, Technical Academy. Där har deltagarna fått lära sig om skadehantering, en aktuaries uppgifter, portofolio management, m.m.

Mer specialist än chef

Hur tror då Fredrik att framtiden ska gestalta sig?

– I närtid vill jag fortsätta det jag håller på med idag, bredda min erfarenhet och öka mina kunskaper, där så behövs. Jag vill utvecklas som specialist inom området Entreprenad. Det är viktigt komma ihåg, att ingen skada är den andra lik – det sker en ständig förändring. 

På lite längre sikt ser Fredrik sig själv i en rådgivande eller processande roll inom försäkringsbranschen. 

– Jag känner sig mer som specialist än som chef och vill gärna lära mig mer inom det område jag jobbar med idag, avslutar Fredrik Tingland.