Ekonomiska utvecklingen under resten av 10-talet

Article author: Svenska Försäkringsföreningen
E-mail: info@forsakringsforeningen.se
Edition:
2, 2013
Language: Swedish
Category:

Vid Svenska Försäkringsföreningens årsmöte ledde moderatorn Henrik Sandberg, CFO - Länsförsäkringar Stockholm, en paneldebatt på temat: "Är det över nu?" Den ekonomiska utvecklingen under resten av 10-talet. Medverkande i panelen var Dag Lindskog, Chefekonom - DNB Asset Management, Daniel Bergvall, ekonom - SEB Ekonomisk Analys och Sven-Arne Svensson, Chefekonom, Erik Penser Bankaktiebolag.

 

Några av de frågor som diskuterades var:

 

- Låga långräntor problem för branschen

- Vad händer med euro-samarbetet?

- Vad har skattereformerna betytt?

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.