Det fientliga budet på Skandia

Article author: Sophie Nachemson-Ekwall
Position: PhD
E-mail: Sophie.nachemson-ekwall@hhs.se
Organization: Stockholm School of Economics
Edition:
1, 2013
Language: Swedish
Category:

 

Den här fallstudien berör sydafrikanska Old Mutuals fientliga bud på det svenska försäkringsbolaget Skandia 2005. Den ingår i en avhandling om internationella fientliga bud på Stockholmsbörsen under högkonjunkturåren 2004-2008. Genom att blanda modern finansteori, företagsekonomi och juridik möjliggörs en tvärvetenskaplig analys av den starka roll som aktieägarna har i styrningen av svenska börsföretag.

 

Skandiastudien visar att teorin om en effektiv marknad för företagskontroll inte fungerar som tänkt på den europeiska uppköpsmarknaden. Det beror på att den utvecklats utifrån en amerikansk bolagsstyrningsmiljö med spritt aktieägande och starka företagsledningar. Så ser det inte ut i Sverige. Här blir det istället extra lätt att köpa upp ett bolag, som Skandia. Fallstudien beskriver tre skäl till detta – aktieägarorienteringen i den svenska bolagsstyrningsmodellen, import av regler som inte fungerar i en svensk miljö samt kortsiktigheten hos institutionella investerare som följer olika index istället för enskilda bolag. Vinnare på det här är framförallt mellanhänder som investmentbanker.

 

Artikeln bygger på en doktorsavhandling av Sophie Nachemson-Ekwall från 2012: An Institutional Analysis of Cross-border Hostile Takeovers. Shareholder-value, short-termism and regulatory arbitrage on the Swedish stock market during the sixth takeover wave. Adress till avhandlingen är   http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hhs:diva-1907

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.