Den danske branche og kampen mod klimaskader

Article author: Aleksandra Stengade Dewachter
E-mail: asd@forsikringogpension.dk
Organization: Forsikring & Pension
About:

Cand.jur. fra Københavns Universitet  2010
Tidsbegrænset ansættelse i Sundhedsstyrelsen 2011-2012
Ansat i Forsikring & Pension fra 1. februar 2013


Edition:
2, 2013
Language: Danish
Category:

De seneste års voldsomme skybrud har været dyre for danskerne. Alene i sommeren 2011 kostede skybrud mere end 6 milliarder kroner i erstatninger og medførte mere end 90.000 skybrudsskader. Klimaeksperterne er enige om, at det ikke stopper der, idet Danmark vil få mere nedbør om vinteren, mere intens nedbør og flere ekstreme regnskyl om sommeren.


Forsikring & Pension har derfor i april 2013, indgået et to årigt partnerskab med Miljøministeriet om forebyggelse af oversvømmelser som følge af ekstremregn. Klimapartnerskabet er utraditionelt, men der skal tænkes i nye baner, når klimaudfordringerne skal løses.


Klimapartnerskabet har fokus på fire områder:
•    der skal findes en løsning på for de særligt oversvømmelsesudsatte boliger,
•    der skal etableres et hydrologisk højdemodelkort til brug for kommunerne,
•    der skal gives informationsredskaber til borgere
•    der skal sættes fokus på, hvordan borgerne kan få et økonomisk incitament til at reducere vandskader og derved begrænse skadesomkostningerne.

 

 

Hele artiklen kan findes nedenfor (pdf).