Danmark: Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011

Article author: Torben Weiss Garne
Position: Underdirektør med ansvar for bl.a. jura
Organization: Forsikring & Pension
About:

Attache på EU repræsentationen i Bruxelles med ansvar for det finansielle område, forbrugerområdet og søfart i 1995.
Kontorchef i Økonomiministeriet med ansvar for det finansielle område i 1997
Kontorchef i Finanstilsynet med ansvar for det internationale område og investeringsforenings kontoret i 2005.
Underdirektør med ansvar for bl.a. JURA, DFIM og klima i Forsikring & Pension i 2007.
Sekretariatschef for Garantifonden for Skadesforsikringselskaber og medlem af Stormrådets bestyrelse


Edition:
3, 2011
Language: Danish
Category:

Skybruddene i Danmark i august 2010 og især skybruddet over København den 2.juli 2011 har vist, at vandskader skal tages alvorligt af forsikringsselskaberne. Artiklen beskriver bl.a. konsekvenserne af skybruddene, selskabernes reaktion og kommunernes og vandselskabernes ansvar.

 

Hele artiklen kan findes nedenfor (pdf):