Bengt-Åke Fagerman: Kundägt i grunden enkelt – men innebär central utmaning

Article author: Bengt-Åke Fagerman
Position: VD
Organization: Skandia
Edition:
4, 2012
Language: Swedish
Category:

Det är nu snart ett år sedan beskedet kom om att Skandia Liv köper Försäkringsaktiebolaget Skandia. I den här artikeln svarar VD Bengt-Åke Fagerman på ett antal frågor om vad som nu händer i företaget - och om framtiden för Skandia.

 

– Vi har ett helt unikt tillfälle att verkligen gå från att känna våra kunder väl till att sätta oss på samma sida av bordet som dem. Jag är övertygad om att om vi lyckas skapa ett sätt att engagera våra kunder i att aktivt utöva inflytande över vår verksamhet så kommer det göra oss till ett bättre företag. Dessutom kan vi nu till fullo utnyttja de synergier som finns inom olika delar av Skandia, vilket tidigare inte var möjligt.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.