Både ekonomiskt och mänskligt lönsamt att förutse och förebygga

Article author: Lena Hök
Position: Chef Corporate Responsibility och Idéer för livet
E-mail: Lena.Hoek@skandia.se
Organization: Skandia
Edition:
1, 2013
Language: Swedish
Category:

Samhället betalar en skyhög prislapp för våld i offentliga miljöer. Gatuvåldet kan kosta en medelstor svensk kommun 200 miljoner årligen. Även skolan är en våldsarena där skolvåldet kan kosta samhället 160 miljoner årligen.


Det är några av de slutsatser som dras i en rapport - ”Gatuvåldet ur ett kommunalt perspektiv” - framtagen av nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog på uppdrag av Skandia Idéer för livet och Akta huvudet.

 

– Genom att sätta siffror på våldets kostnader kan vi visa att det har ett svidande högt pris, både rent mänskligt och krasst ekonomiskt. Rapporten är en del av vår satsning att synliggöra utanförskapets pris, och därmed, förebyggande insatsers värde, säger Lena Hök, chef Corporate Responsibility Skandia och Idéer för livet.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.