August Strindberg och försäkringsmarknaden

Article author: Mikael Lönnborg
Position: Professor
E-mail: mikael.lonnborg@sh.se
Organization: Södertörns högskola
About:

Han är professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, Institutionen för Samhällsvetenskaper, Avdelningen för företagsekonomi, Enter Forum. Hans forskning rör för närvarande internationalisering av mejeriindustrin, finansiella kriser, ägandeformer, internationalisering, entreprenörskap och privatisering.


Edition:
4, 2012
Language: Swedish
Category:

Den 14 maj 2012 var det 100 år sedan August Strindberg avled, vilket på olika sätt uppmärksammats både i Sverige och utomlands. Böcker och artiklar har diskuterat honom som person, hans vän- och familjerelationer och litterära produktion, måleri och fotografering. Även hans mindre lyckade vetenskapliga intentioner – det kanske mest kända är hans misslyckade alkemiska experiment – har också påtalats men ett av de områden som inte lyfts fram är hans gärning inom och relation till försäkringsbranschen.

 

Han skrev pamfletter på uppdrag av en verkställande direktör för ett nybildat livförsäkringsbolag för att sprida kunskap om livförsäkringens samhällsnytta. Han blev till och med redaktör för den första svenska facktidskriften om försäkring. Denna – Svensk Försäkringstidning – har ibland betraktas vara en fortsättning av den tidskrift som idag heter Nordisk Försäkringstidskrift och det finns påståenden om att August Strindberg därigenom la grunden för en i dag fortfarande aktiv tidskrift. Det ska också påpekas att hans erfarenheter från försäkringsbranschen återkom i hans litterära produktion.

 

Dessa aspekter men också andra beröringspunkter mellan Strindberg och den svenska försäkringsmarknaden diskuteras i artikeln.

 

Artikeln återfinns nedan, som pdf-fil.