Årsakssammenheng og bevis i personskadeerstatningsretten

Article author: Morten Kjelland
Position: Professor
E-mail: morten.kjelland@jus.uio.no
Organization: Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
About:

Morten Kjelland er professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Han ble i 2008 dr. juris på avhandlingen «Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten – en analyse av generelle og spesielle regler om årsakssammenheng». Kjelland har utgitt flere andre bøker og artikler innen erstatningsrett. Morten Kjelland underviste i erstatningsrett ved Høgskolen i Lillehammer i perioden 2014–2017, og fra 2017 har han vært professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Han har vært fagsekretær for Personskadeerstatningsutvalget (NOU 2011: 16). Kjelland har fra 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, og har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003).


Edition:
3, 2011
Language: Norwegian
Category:

I denne omfattende artikkelen gir Morten Kjelland først en analyse av noe nær samtlige norske høyesterettsdommer om årsakssammenheng og bevis, og deretter en utdyping av de særskilte kriteriene for nakkeslengskader. Mye av arbeidet er basert på hans dr.juris-avhandling «Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten – en analyse av generelle og spesielle årsaksregler», men er oppdatert med rettspraksis frem til i dag (inkludert Ask-dommen som omtalt i NFT 2/11, samt en analyse av 1400 underrettsdommer).

 

Hele artikkelen finner du nedenfor (pdf)