Arbejdsskadeforsikringen– dækningsmæssige forhold

Article author: Kristian Svith
Position: Partner
E-mail: ks@grosen-svith.dk
Organization: Grosen & Svith Advokater
About:

Partner Grosen & Svith Advokater
Ekstern lektor på Københavns Universitet, tilknyttet CEVIA
Cand.jur. 2004


Edition:
2, 2014
Language: Danish
Category:

Artiklen beskriver, hvilke retlige reguleringer der er af den dækning, der som minimum skal være på en arbejdsskadeforsikring, og hvilken betydning disse reguleringer har for henholdsvis arbejdstageren som sikret og arbejdsgiveren som forsikringstager/sikret.

Hele artiklen kan findes nedenfor (pdf).