Aktuelle udviklingstendenser i forsikringsbranchen – nordisk stipendiatkonference

Article author: Claus Tønnesen
E-mail: ct@forsikringogpension.dk
About:

 

Claus Tønnesen er cand. jur. og juridisk rådgiver, tidligere vicedirektør, i Forsikring & Pension, som er de danske forsikringsselskabers og pensionskassers erhvervsorganisation, og har beskæftiget sig med forsikrings- og erstatningsretlige emner i mere end 25 år.


Edition:
4, 2019
Language: Danish
Category:

 

Den 25-27. september 2019 var den Suomen Vakuutusyhdistys ry (Försäkringsföreningen i Finland) værter for den årlige nordiske stipendiatudveksling mellem forsikringsforeningerne i Sverige, Norge, Finland og Danmark.  

Forsikringsforeningen havde tildelt stipendier til følgende fire ansatte i de danske forsikringsselskaber: 

Claus Westergaard Poulsen, LB Forsikring 

Kasper Vestergaard, Himmerland Forsikring 

Katrine Christiansen, Topdanmark 

Mads Rud Pedersen, Topdanmark  

Forsikringsforeningerne i Norge og Sverige havde hver sendt 4 stipendiater, medens Finland sendte 3. Endvidere deltog repræsentanter for de fire nordiske forsikringsforeninger i arrangementet. 

Aktuelle emner 

Den finske forsikringsforening havde sammensat et program med meget aktuelle redskabsemner, som i disse år er vigtige – men også udfordrende - konkurrenceparametre i både forsikringsbranchen og samfundet som helhed. 

Emnerne var følgende: 

 

 1. Digitalisering og dataøkonomi 

 • ”Det store billede” 

 • Hoveddrivkræfterne 

 • Virkning på organisationerne 

 • Big data og dataøkonomi 

 • Moderne analyseværktøjer og kunstig intelligens 

 • Platforme 

           Oplæg ved Kari HiekkanenPh.D., M.SC. Forskningsleder v. Aalto University 

 

 1. Innovation! 

 • Innovation er ikke raketvidenskab 

 • Hvordan opbygges innovativt samarbejde og kultur 

 • Hvad er innovation 

 • Design af innovation – hvordan får man potentialet i den enkelte frem 

 • Fremtidens innovation – udnyttelse af kunstig intelligens 

Oplæg ved Helka Pirinen, MBA, M. of Arts, forfatter, grundlægger af People & Leadership Consulting 

 

 1. Forsikringsbranchens og den øvrige finansielle sektors rolle er central i klimakampen. Bæredygtige forsikringer og finansielle produkter er ét af de vigtigste lovgivningsprojekter i EU og Finland tager del i bestræbelserne. Løser penge klimaforandringerne? 

Oplæg ved Elina KamppiFinansce Finland  

Hvad tog de danske stipendiater med hjem? 

Vores 4 udsendte stipendiater er enige om, at den finske forsikringsforening havde sammensat et aktuelt og spændende program for stipendiatkonferencen. De er også enige om, at alle oplægsholderne var inspirerende, velforberedte og havde interessante og udfordrende synspunkter. Der er også overvejende enighed om, at emnerne digitalisering og dataøkonomi ud fra de danske deltageres arbejde og perspektiv var de mest interessante. 

Claus, Kasper Katrine og Mads udtaler bl.a.: 

”Han (Kari Hiekkanen) satte fokus på, at forbrugerne i mange tilfælde slet ikke er klar over, hvad det er, man giver samtykke til….”  

 ”Det var spændende bl.a. at høre mere om, hvordan IoT, Machine Learning og ”on demand løsninger” kan åbne op for nye og spændende muligheder.” 

 ”….. nogle ret gode pointer, bla vigtigheden af at kunne håndtere og bruge real time data. Det er nok en trend de fleste selskaber skal holde øje med, da man nok ikke helt er klar til det.” 

 ”Jeg fik en større forståelse af og overblik over digitalisering og automatisering i vores branche. Jeg er blevet klogere på mine egne holdninger og meninger i forhold til, hvor og hvordan vi bør bruge vores data og digitale muligheder i branchen.” 

”Hun (Helka Pirinen) havde fokus på, hvor vigtigt det er for en virksomhed at skabe de optimale rammer for medarbejderne, så de bliver i stand til at være innovative og dermed skabe optimale og innovative løsninger til gavn for såvel kunder som virksomheden selv.” 

”I indslaget omkring innovation blev jeg mere bekendt med mine egne styrker og svagheder i en innovativ proces.” 

” Han (Kari Hiekkanen) havde en vigtig pointe ved at understrege, at forretningsudviklingsfolk bør holde sig til at finde ud af, hvilke opgaver, der er relevante at løse, hvorimod de skal overlade metodevalget til specialisterne/teknikerne, dvs. statistikerne og datalogerne.” 

”Jeg har en fornyet forståelse for den innovative proces og udviklingsprocessen i øvrigt, ligesom jeg har større forståelse for de forskellige mennesketyper, der findes i alle trin af en proces. Denne forståelse kan jeg bruge til at optimere min egen rolle i et udviklingsprojekt.” 

Og dette kan de alle fire stipendiater vist tilslutte sig: ”Det har alt i alt været nogle gode og inspirerende dage i Helsinki, hvor jeg ud over nogle gode bekendtskaber har fået en indtryksfyldt notesblok med mig hjem. Jeg har fået yderligere viden om nogle områder, som jeg interesserer mig meget for, og som jeg kan bringe i spil i forskellige projekter, som jeg arbejder med i……. 

Den danske redaktørs kommentar: ”Måske skulle man søge et stipendium fra Forsikringsforeningen i 2020!”