Vill vara brandsäkerhetens väktare

fire extinguishing
Artikelförfattare: Mats Björs
Position: Generalsekreterare
E-mail: mats.bjors@brandskyddsforeningen.se
Organization: Brandskyddsföreningen
Utgåva:
3, 2021
Språk: Svenska
Kategori:

Mats Björs är inte brandingenjör, men har kommit i kontakt med brandfrågor genom att ha arbetat inom byggnadssektorn. Nyligen blev han generalsekreterare för Brandskyddsföreningen.

— Min bakgrund är som civilingenjör, väg & vatten. Jag har jobbat i flera olika branschorganisationer inom byggsektorn. Senast var jag vd för Swedisol, branschorganisation för mineralullsföretagen. Eftersom mineral till sin natur är obrännbart finns en klar koppling till brandskydd.

På Brandskyddsföreningens seminarier upptäckte Mats Björs att det fanns många intressanta aspekter inom föreningens verksamhetsområden. För att göra en lång historia kort fick han 2018 en plats i Brandforsks styrelse och fick ett par år senare jobbet som generalsekreterare för Brandskyddsföreningen. (Insamlingsstiftelsen Brandforsk stiftades av Brandskyddsföreningen Sverige 2019 efter att i fyrtio år ha bedrivits som en förening med Brandskyddsföreningen som huvudman.)

— Av tradition har generalsekreterarna varit brandingenjörer. Jag är inte det, så jag bryter mönstret, säger Mats Björs.

Tre viktiga områden att bevaka

Vad är då de viktigaste områdena för honom och för Brandskyddsföreningen att bevaka framöver?

Mats Björs nämner först omställningen av Sveriges energisystem. Klimatförändringen driver mot elektrifiering av bostäder, industri och fordon. Här gäller det att ta fram regelverk vid teknikskiften och säkerställa att brandsäkerheten finns med i alla aspekter.

— Det är också viktigt att se hur nya material används när industrin byggs ut och förnyas. Vi måste följa utvecklingen, påverka och stötta, så att inte brandsäkerheten glöms bort.

Ytterligare en utmaning är själva byggprocessen. Utifrån sin erfarenhet från den världen, konstaterar han att det historiskt sett inte funnits tillräckligt fokus på brandsäkerhet.

Finns farhågor

Det finns flera orospunkter enligt Mats Björs. Det kommer nya material som man inte känner till tillräckligt. Byggsektorn har ett tryck på sig att byggandet ska vara så billigt som möjligt. Och det finns också också en bristande kontroll:

—Boverket är numera inne på linjen att förenkla regelverket och ta bort förklarande råd.

Mot den bakgrunden måste Brandskyddsföreningen peka på eventuella risker och farhågor till myndigheter och politiker. Och kanske handlar det också om att ytterligare stärka föreningens kompetens inom en del områden.

Brandskyddsföreningen - Ett kunskapscentrum

— Jag vill att vi ska uppfattas som brandsäkerhetens väktare. Vi tar fram egna regelverk, som bygger på försäkringsbranschens normer.

Mats Björs ser många styrkor hos Brandskyddsföreningen.

— Det är en trovärdig organisation med lång erfarenhet, man har funnits i över 100 år. Här finns mycket kompetens inom området som manifesteras av duktiga medarbetare. Och vi backas upp av våra medlemmar och av försäkringsbranschen.

Mats Björs vill se Brandskyddsföreningen som ett kunskapscentrum, där omvärlden ska kunna lita på att föreningen agerar professionellt . Och då handlar det också om att samarbeta när man själv inte har tillräcklig kompetens.

Han vill också utveckla Brandskyddsföreningens opinionsarbete
- Brandsäkerhet måste få en större plats i samhällsdebatten, vi ska vara en röst för ökad brandsäkerhet.

— Jag skulle också vilja att vi i högre utsträckning satsade på att analysera och utvärdera varför bränder sker. Varför brinner det? Är det den mänskliga faktorn eller något annat? Beror det på material? När var huset byggt och vilka regler gällde då?, säger Mats Björs och fortsätter:

— Jag vill att vi ska bli ännu bättre på att förstå hur vi ska kunna förhindra framtida bränder.

Insatser för hållbarhet

Ett relativt okänt men väldigt viktigt område är Brandskyddsföreningens Restvärderäddning. Här anser Mats Björs att att Brandskyddsföreningen inte är tillräckligt kända, trots att man är en stor aktör. Det är en viktig del av verksamheten och föreningen ligger i framkant.

Nära kopplat till restvärdesräddning finns också hållbarhetsfrågan.

— Vi behöver bli bättre på att berätta om hur vi arbetar med hållbarhet och tydliggöra kopplingen mellan hållbarhet och brandsäkerhet. Vi måste visa på hur vi kan minska riskerna för miljön, bland annat genom att förhindra utsläpp av gifter i samband med släckning samt ytterligare belastning i samband med återbyggnad efter en brand.