Vanligt att gå förbi regler i byggbranschen

Artikelförfattare: Per Sjölander
Position: Teamledare, Storskador Bygg
E-mail: per.sjolander@if.se
Organization: If
Utgåva:
1, 2021
Språk: Svenska
Kategori:

 

 

Är det vanligt att byggfirmor struntar i byggnormer och branschregler, bara för att spara tid? Vi ställer frågan till Per Sjölander, Teamledare på Storskador Bygg, If. 

— Enligt min uppfattning är det tyvärr fortfarande alldeles för vanligt, även om problemet minskar. Det finns hantverkare som tycker att normerna är onödigt krångliga och ibland måste bli klara med bygget snabbt och slarvar, säger Per och fortsätter: 

— Det finns firmor som tagit på sig alldeles för mycket jobb. Då är det lätt att bli stressad och onödiga fel uppstår. Därför är det så viktigt med en kompetent arbetsledning, för att få ett bra slutresultat. Och vikten av duktiga projektledare kan inte nog överskattas. Det gäller vid nyproduktion, renovering och återställande av skador. 

Besvärligt vid ombyggnad av tvättstugor 

Per pekar speciellt på renovering av gamla hus, som ska ske med tillämpning av nya branschregler. Det handlar om omfattande åtgärder, som t ex ny rördragning och väggar som behöver göras om. 

— Särskilt besvärligt är det med ombyggnaden av tvättstugor och i samband med det anslutningar till värmepannor. Försöker man följa normerna är risken stor att kostnaderna skenar så det får ofta bli en kompromiss. 

Per har haft diskussioner med tillverkare av golvbrunnar som inte gillar att deras produkter nämns vid läckageskador och påpekar att själva golvbrunnen är tät. Men Per vill peka på riskerna när saker runt omkring ska monteras och ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Största problemen har att göra med badrum och tätskikt. Det är också där det finns flest branschregler. 

— Man ska komma ihåg att vvs-skador ofta har pågått under en längre tid innan de upptäcks. Och då är de ofta bortom räddning, t ex när golvet har blivit mjukt runt golvbrunnen. 

Skador på elinstallationer, är däremot inte så vanligt. När de förekommer är det ofta arbetskraft som inte känner till eller följer svenska regler. 

Dålig kunskap 

Under corona-epidemien har det blivit allt vanligare att många ägnar sin tid åt gör-det-själv-jobb. Per konstaterar att fastighetsägarna ofta har dålig kunskap om sitt eget hus och riskområden för skador. 

— Titta in under diskbänken, så är det lätt att se hur fel kan uppstå. Är avloppsrören ordentligt monterade i varandra? Sitter utloppet från diskmaskinen fast på ett tillräckligt bra sätt eller glappar det i skarven? 

Det har också kommit nya regler för diskbänksskåpet. Krav på fuktskydd under diskmaskin och kyl/fris har det funnits en längre tid. Men i takt med att alltmer blir vattenanslutet — t ex kolsyremaskiner — ökar skadorna i köken. Av den anledningen har de nya reglerna för fuktskydd tillkommit. 

Branschen borde påverka byggnormerna

Per berättar att en hel del hemmafixare ser på byggprogrammen på TV och tänker att de ska göra likadant. Många av dem är duktiga, men vi ser också de som inte är det. Ett problem kan exempelvis vara att man tagit fel på rulle med tätduk och istället tagit något helt annat i byggvaruhuset, när det är dags att bygga om badrummet därhemma. 

— Här vill jag gärna säga till våra kunder som är hemmafixare, att de gärna får ringa till oss och be om råd samt titta på hemsidor med branschregler, t ex BKR, GVK och Säker vatten. Är man noggrann och följer reglerna samt väljer rätt material, så blir resultatet oftast rätt. 

Men hur är det då med branschregler och byggnormer? Är de för krångliga att följa? 

— Är det något som försäkringsbolagen borde vara med och påverka, så är det branschregler och byggnormer. Jag vet inte om de är för krångliga, men det finns definitivt mer att göra att för att förebygga skador. Ta jordfelsbrytarna som exempel — krav på sådana har det funnits en lång tid. Men vattenfelsbrytare är någonting som jag själv tycker att det borde vara krav på. Det skulle verkligen bidra till färre vattenskador i våra hus, säger Per Sjölander till sist.


 

Antal skador och skadekostnad (If) för alla vattenskador (Badrum/tätskikt) under 2018-2020: 

 

År 

Skadekostnad 

Skadefall 

2018 

60 536 596 

1 043 

2019 

73 503 546 

1 394 

2020 

72 919 162 

1 183